Wspieramy Ukrainę!
Lębork – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Lębork – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W dniu 17.12.2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Lęborku, odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Na zaproszenie zastępcy komendanta, st. kpt. Dawida Główczewskiego, w spotkaniu uczestniczyli eksperci z dziedziny kominiarstwa: Mistrz Kominiarski Janusz Cupiał – Sekretarz Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich oraz Mistrz Kominiarski Damian Cupiał – Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. W spotkaniu uczestniczyli również miejscowi kominiarze, koledzy Dariusz Wiński oraz Marcin Herbasz.

Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych gości Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku st. kpt. Dawid Główczewski. Referaty oraz statystyki zdarzeń z ramienia Straży Pożarnej przedstawili starszy specjalista wydziału operacyjno – kontrolno – rozpoznawczego kpt. Piotr Kobiela oraz  dowódca JR-G – st. kpt. Piotr Krzemiński. Następnie przybyli Kominiarze omówili potrzeby czyszczenia przewodów kominowych, rolę kominiarzy jako pogromców smogu, zaprezentowali najczęstsze błędy jakie zostają stwierdzone podczas okresowych kontroli kominiarskich oraz ukazali statystykę wykonaną na podstawie danych z przeglądów gazowych podgrzewaczy wody, udostępnioną przez kolegów z Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Lęborka  mgr inż. Krzysztof Maglewicz przypomniał przybyłym o  obowiązkach spoczywających na administratorach i zarządcach obiektów budowlanych, szczególnie znajdujących się w art. 62 oraz 70 Prawa Budowlanego. Po wygłoszeniu referatów odbyła się zagorzała  dyskusja.

Serdeczne podziękowania dla kolegów z Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego za udostępnienie prezentacji z badań.

Damian Cupiał