Wspieramy Ukrainę!
Memorandum Środowiska kominiarskiego w sprawie walki ze smogiem

Memorandum Środowiska kominiarskiego w sprawie walki ze smogiem

Memorandum

Środowiska kominiarskiego w sprawie walki ze smogiem

 

Kominiarze zebrani na I Konferencji Kominiarskiej – „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją” przekazują wspólne stanowisko całego środowiska kominiarskiego jako głos troski o lepsze środowisko i zdrowszy oddech każdego mieszkańca Polski

 

Kominiarze na co dzień spotykają się z problemem niskiej emisji, naszym sztandarowym hasłem jest czyszczenie przewodów kominowych i usuwanie zanieczyszczeń jako zachowania proekologicznego.  Uważamy,  a jest to potwierdzone także w badaniach oraz statystykach prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną –  regularne czyszczenie przewodów kominowych należy traktować jako profilaktykę do walki z emisją pyłów do atmosfery.

 

Czyszcząc przewody kominowe informujemy także użytkowników urządzeń grzewczych o ekologicznych metodach palenia oraz wpływie dobrej klasy kotłów i wartościowego paliwa na znaczące obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,  a co za tym idzie zdrowszego życia i oddychania nas samych oraz sąsiadów wokoło.

 

Współpracujemy z Inspektorami nadzoru Budowlanego, Urzędami Miast, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i organizacjami samorządowymi dbającymi o lepsze środowisko.

 

Zawód zaufania publicznego jaki wykonujemy (bo tak postrzegany jest kominiarz) pozwoli wykorzystać naszą wiedzę, umiejętności , przeznaczenie – a jednocześnie może dostarczyć pełnych informacji zarówno urzędnikom odnośnie palenisk i innych urządzeń grzewczych używanych przez społeczeństwo jak i właścicielom domów odnośnie porad w kwestii palenia, użytkowania urządzeń grzewczych oraz opału, jaki może być używany.

 

Nasze działania także wspomagają służby ratownicze – chociażby Straż Pożarną, która nie musi wyjeżdżać do pożaru przewodu kominowego – gdyż odpowiednia prewencja zapobiega późniejszym przykrym czy w wielu przypadkach tragicznym zdarzeniom.

 

Rybnik 16 września 2017 roku