Wspieramy Ukrainę!
Msza święta z okazji św. Józefa Rzemieślnika

Msza święta z okazji św. Józefa Rzemieślnika

Msza święta z okazji Święta Patrona Sekcji przy Wielkopolskim  Cechu Rzemiosł Budowlanych – św. Józefa

 W dniu 19 marca br. o godzinie 12 w Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny – Księży Salezjanów przy ul.Wronieckiej 9 w Poznaniu odbyła się msza święta z udziałem członów Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych. Swój udział w uroczystości uświetnili również kominiarze z poznańskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Już w pierwszych wiekach pisano o świętym z Nazaretu: „Pan zogniskował w św. Józefie, jak w słońcu, to wszystko, co święci razem wzięci mają w sobie ze świata i blasku”.

Z tego powodu pośrednictwo tego wielkiego Świętego ma szczególny charakter. Nie jest on pośrednikiem wszelkich łask, tak jak Maryja. Ale modlitwy zanoszone przez Jego wstawiennictwo wzruszają samo serce Maryi. A czy możemy sobie wyobrazić, że modlitwy, które kierujemy do św. Józefa, a on uznaje je za dobre, mogłyby nie być miłe Jezusowi?

Będąc członkami Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu oraz członkami komisji egzaminacyjnej w zawodzie Kominiarz traktujemy swoje zadanie/misję jako pasję, która została nam powierzona przez „los”. Staramy się w miarę możliwości wykonywać powierzane nam funkcje z dużą dokładnością i starannością a przede wszystkim z poczuciu odpowiedzialności dla organizacji i stowarzyszenia. Jako członkowie Krajowej Izby Kominiarzy mam okazję swoje cele realizować a pomoc ze strony św. Józefa, jaki i św. Floriana niech zawsze nam w tym pomaga.

Z kominiarskim pozdrowieniem

Piotr Masłowski

Foto: KIK Poznań