Wspieramy Ukrainę!

Multisport – Benefit Systems

Biorąc pod uwagę fakt, że cenimy sobie wzmacnianie ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia naszych Członków oraz pracowników zatrudnionych w firmach naszych Członków, miło jest nam poinformować, że KRAJOWA IZBA KOMINIARZY w celu podniesienia atrakcyjności przynależenia do Naszego Stowarzyszenia uruchomiła program MultiSport (Benefit Systems)

Program MultiSport pozwala na korzystanie z elastycznego i atrakcyjnego menu świadczeń z zakresu sportu i rekreacji, w tym z basenów, Aqua Parków, siłowni, zajęć fitness, zajęć tanecznych, sztuk walki, grot solnych i wielu innych na terenie naszego kraju.

Jak to działa https://www.benefitsystems.pl/dla-ciebie/multisport/

Do wyboru mamy trzy rodzaje karnetów:

Wykaz obiektów, z których można korzystać w ramach programu https://www.kartamultisport.pl/obiekty

Program MultiSport kierowany jest tylko i wyłącznie do Członków KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY oraz pracowników zatrudnionych w firmach naszych Członków.  Karta nie może być odsprzedawana i przekazywana osobom nieuprawnionym do korzystania z Programu. Do programu może przystąpić każdy Członek zrzeszony w Krajowej Izbie Kominiarzy indywidualnie lub jako pracodawca mogący zgłosić zarejestrowanych w swojej firmie, czy spółdzielni pracowników (nie może to być osoba postronna, niezatrudniona w Zakładzie Kominiarskim lub Spółdzielni Kominiarskiej).

ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z KART. WYPEŁNIONE ANKIETY CHĘTNYCH ZBIERAMY DO 31.03.2020 r. OFICJALNY TERMIN URUCHOMIENIA PROGRAMU 01.06.2020r Link do ankiety https://forms.gle/s3Vh9GaEhZ5ZR9p66

Aby uzyskać kartę Multisport  należy złożyć oświadczanie i dokonać wpłaty do 10 dnia  miesiąca poprzedzającego.  (np. za czerwiec,– rejestracja do 10 maja, za lipiec – rejestracja do 10 czerwca, idt.) Karty będą do odebrania w biurze oddziału rejonowego lub wysłane pocztą pod wskazany adres. 

Użytkownicy posiadający już kartę nie dokonują kolejnego zgłoszenia, tylko dokonują wpłaty za kolejny miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca poprzedniego (np. za czerwiec  – opłata do  10 maja, za lipiec – opłata do 10 czerwca) 

 Ważne:   W przypadku nieopłacenia karty w ww terminie zostaje ona automatycznie dezaktywowana bez możliwości jej ponownej aktywacji.  W przypadku chęci zamiany karty na inną w ramach programu należy zgłosić administratorowi KIK do 10 dnia każdego miesiąca, następnie dokonać opłaty za kolejny miesiąc wg stawki wybranego programu. 

Administratorem KIK MULTISPORT jest pan Jacek Górski (o/Warszawa), Wszelkie informacje dodatkowe można usyskać bezpośrednio przez kontakt pod adresem: izbakominiarzy@gmail.com, na platformie KIK TEAMS, lub tel. 508348876