Wspieramy Ukrainę!
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyborcze Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyborcze Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 09.10.2017 w Pruszczu Gdańskim, dzięki gościnności Gdańskiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyborcze Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Z uwagi na wakujące miejsce w Zarządzie Oddziału, dokonano zmian organizacyjnych. Walne Zgromadzenie zdecydowało o poszerzeniu składu Zarządu z trzech do pięciu osób. W wyniku tej decyzji w Zarządzie znaleźli się Daniel Pieścikowski – dotychczasowy wiceprezes, Piotr Cieszyński – dotychczasowy wiceprezes, a także nowe twarze: Mateusz Grzenkowicz, Damian Cupiał oraz Zenon Pawlak.  Zarząd ukonstytuował się następująco: Daniel Pieścikowski – Prezes Zarządu Oddziału, Zenon Pawlak – Wiceprezes do spraw finansowych, Piotr Cieszyński, Damian Cupiał, Mateusz Grzenkowicz – Wiceprezesi.

Zmiany zaszły także w Komisji Rewizyjnej w której składzie pozostali jej przewodniczący Antoni Goyka, oraz członek Maciej Zelgiert. Natomiast miejsce po odwołanym Mateuszu Grzenkowiczu zajął Alojzy Rompca.

Podczas zebrania przyjęto nowych Członków. W naszej organizacji serdecznie witamy koleżanki Arletę Głuch, Mirosławę Strzępek – Olszanowską, oraz kolegów Stanisława Gryckiewicza, Mateusza Gryckiewicza, Dominika Głuch, Pawła Tyc, Marcina Bielińskiego i Łukasz Rozalewskiego.

Spotkanie było także okazją do podniesienia wiedzy, bowiem udało się zorganizować szkolenie z produktów firmy Aereco z naciskiem na prezentację i działanie systemów hybrydowych.

Daniel Pieścikowski