Pages Navigation Menu

O izbie

W dniu 19 października 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Krajowej Izby Kominiarzy.

Powstanie organizacji kominiarskiej z siedzibą w Warszawie stanowi wypełnienie miejsca na mapie. W Warszawie – Stolicy Polski, gdzie jest Prezydent, Sejm, Senat, Ministerstwa i urzędy centralne – nie było dotychczas siedziby żadnej samodzielnej organizacji kominiarskiej non profit z osobowością.

Izba będzie działać dla bezpieczeństwa użytkowników budynków związanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji oraz dla utrzymania miejsc pracy mistrzów kominiarskich.

Podstawowymi celami Izby w działaniu dla kominiarzy są:

  1. Dążenie do utrzymania umocowania mistrzów kominiarskich do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w nowym Kodeksie budowlanym,
  2. Dążenie do ustawowego uregulowania samorządu zawodowego mistrzów kominiarskich.

Siedziba organizacji w Warszawie ułatwi oba te cele

Przynależność do Izby jest dobrowolna. W przypadku odpowiednich regulacji ustawowych rozważona zostanie możliwość przekształcenia w Izbę Samorządu Zawodowego Kominiarzy.

Krajową Izbę Kominiarzy założyli mistrzowie kominiarscy z siedmiu województw. Od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na północy, przez mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie w centrum, po świętokrzyskie i śląskie na południu.

Zarząd stanowią trzej indywidualni rzemieślnicy, dwaj prezesi spółdzielni kominiarskich oraz przedstawiciel prywatnej spółki kominiarskiej.

Izba jest otwarta na współpracę z organizacjami związanymi z budownictwem, kominami i wentylacją takimi jak Stowarzyszenie Kominy Polskie, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.

 

Stowarzyszenie Krajowa Izba Kominiarzy jest organizacją otwartą, będzie współpracować ze wszystkimi organizacjami kominiarskimi dla dobra rzemiosła kominiarskiego, zaś członkowie dowolnie mogą należeć do jednej lub więcej organizacji.