Wspieramy Ukrainę!
O wspieraniu termomodernizacji i remontów – dyskusja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

O wspieraniu termomodernizacji i remontów – dyskusja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

W dniu 29 maja 2018r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (sala im. Grażyny Gęsickiej) przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego – Piotr Kłodowski i Bronisław Gilewski oraz delegacji Korporacji Kominiarzy Polskich uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym proces konsultacji projektu. Spotkanie prowadził Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów  ds. programu „Czyste Powietrze”.

Foto: Bronisław Gilewski

Celem konsultacji było poznanie stanowisk co do projektu regulacji prawnej, która stanowić będzie podstawę do uruchomienia i sfinansowania ze środków publicznych pilotażowego procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych rodzin. To realizacja zapowiedzi złożonej 22 lutego 2018 r. podczas konferencji prasowej Premiera Mateusza Morawieckiego poświęconej prezentacji założeń programu STOP SMOG.

„Polska od lat plasuje się w czołówce europejskich krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Aż 33 polskie miasta umieszczone zostały na sporządzonej w 2016r. przez Światową Organizację Zdrowia niechlubnej liście 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. W oficjalnych opracowaniach Komisji Europejskiej czy Najwyższej Izby Kontroli szacuje się, że każdego roku zanieczyszczone powietrze w Polsce jest przyczyną przedwczesnej śmierci 45.000 osób. To 16 razy więcej niż liczba zgonów w wypadkach komunikacyjnych w Polsce. Oznacza to, że statystycznie codziennie w Polsce z powodu fatalnej jakości powietrza umierają przedwcześnie 123 osoby.”

 

Ważnym aspektem z punktu widzenia branży kominiarskiej jest udział w procesie wdrażania nowych palenisk (doradztwo, opiniowanie) oraz późniejsze nadzór nad eksploatacją urządzeń grzewczo-kominowych sfinansowanych przez program oparty na ww. Ustawie. Służby kominiarskie są przeszkolone, doświadczone, a umocowania prawne w postaci Prawa Budowlanego przed upływem 10 lat od zakończenia przedsięwzięcia niskoemisyjnego w budynku stosowane będzie jakiekolwiek urządzenie grzewcze na paliwo stałe nie spełniające standardów niskoemisyjnych obniżenie emisji  z palenisk gospodarstw domowych. Ważnym jest aby sprawdzane było czy przed upływem 10 lat od zakończenia przedsięwzięcia niskoemisyjnego w budynku stosowane będzie jakiekolwiek urządzenie grzewcze na paliwo stałe nie spełniające standardów niskoemisyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Uzasadnieniu Projektu nowelizacji.

„Projekt przewiduje również obowiązek zwrotu 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, jeżeli przed upływem 10 lat od zakończenia przedsięwzięcia niskoemisyjnego w budynku stosowane będzie jakiekolwiek urządzenie grzewcze na paliwo stałe nie spełniające standardów niskoemisyjnych lub urządzenia, instalacje lub inne elementy będące przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego zostaną usunięte lub naruszona zostanie ich integralność, bez zgody gminy wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi dotyczącymi tych urządzeń, instalacji lub innych elementów będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego.”

Minister Woźny zapowiedział kolejne spotkanie z udziałem branży kominiarskiej dotyczące technicznych aspektów programu dofinansowania termomodernizacji oraz wymiany urządzeń grzewczych.