Wspieramy Ukrainę!
Obradował Zarząd Główny Krajowej Izby Kominiarzy

Obradował Zarząd Główny Krajowej Izby Kominiarzy

Wśród tematów omawianych na posiedzeniu były:  podsumowanie II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarskiej „Kominiarz i jego praca w walce o lepszy oddech” w Rybniku, informacja o wyborze nowych władz Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, plany współpracy,  relacja z udziału KIK w 37 Międzynarodowym Święcie Kominiarzy w Santa Maria Maggiore we Włoszech, relacja z misji  Krajowej Izby Kominiarzy na Białorusi  7-8 września 2018, sprawozdanie z udziału w posiedzeniu Prezydium Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego w dniu 04.09.2018.

Dzięki staraniom ZGKIK oraz przy współpracy z kancelarią prawną przygotowano zestaw dokumentów RODO  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  Druki są dostępne dla wszystkich członków Krajowej Izby Kominiarzy u Prezesów Oddziałów KIK.

Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy Polskich, zapoznał się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i złożył do Ministerstwa Finansów  swoje uwagi – sprzeciw wobec objęcia kominiarzy obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 Zarząd zatwierdził nowy wzór legitymacji członkowskich, obwiązujący od 1 stycznia 2019 roku.