Wspieramy Ukrainę!
Obradował Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

Obradował Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 18 października 2017 roku w Skierniewicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy z udziałem Prezesów Oddziałów KIK i Skarbników. Gośćmi byli przedstawiciele Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego – organizatora Konferencji Kominiarskiej „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją”.

Na początku zebrani minutą ciszy uczcili pamięć ś.p.  Andrzeja Grzenkowicza,  mistrza kominiarskiego, założyciela i Radcy Krajowej Izby Kominiarzy, Prezesa Oddziału gdańskiego KIK, zmarłego 03.08.2017r. Człowieka wielkich wartości, koleżeńskiego, wesołego i przyjaznego.

Następnie Prezes KIK Marcin Ziombski przestawiał informację o naradzie międzyresortowej w Ministerstwie Środowiska z udziałem kominiarzy – Warszawa 28.07.2017r. Został przedstawiony projekt aktu prawnego bez nazwy przekazanego ministrowi  przez Korporację Kominiarzy Polskich oraz uwagi KIK do tego projektu.

Marcin Ziombski podziękował Krzysztofowi Krzyżokowi i Angelinie Jakubowskiej z Poznania za zorganizowanie wyjazdu i udziału polskiej delegacji kominiarzy w 36 Międzynarodowym Święcie Kominiarzy w Santa Maria Maggiore.

Marcin Ziombski złożył na ręce Rafała Dydaka gratulacje dla Antoniego Jagsza – Prezesa Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego –za perfekcyjną  organizację Konferencji Kominiarskiej „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją” , która odbyła się we wrześniu 2017 r. w Rybniku.

W dalszej części omówiony został przebieg akcji „Zaproś kominiarza 2017/2018”, która  została objęta  Patronatem  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.   Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 został wysłany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego , komend Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego w całym kraju.  Łącznie ponad 3500 instytucji.

Zebrani zapoznali się ze stanem finansów KIK.  Dzięki polityce niskich kosztów – outsourcingu usług biurowych, księgowych i informatycznych stan finansów jest bardzo dobry.

Daniel Pieścikowski prezes Oddziału KIK w Gdańsku przedstawił Informację o udziale kominiarzy na Dniach Energii w Gdańsku zorganizowanych przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kominiarze promowali  zawód Kominiarza oraz przybliżyli jego rolę dla społeczeństwa  w kontekście ochrony środowiska.

Zarząd podjął uchwałę o  zmianie siedziby Oddziału Południowa Wielkopolska.  Nową siedziba mieści się w Kaliszu – najstarszym mieście w Polsce.  Zmiana siedziby odbyła się w związku ze śmiercią kolegi Jerzego Sobiejewskiego z Pleszewa, u którego była dotychczasowa siedziba Oddziału.

Oddział Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie wystąpił z inicjatywą zorganizowania Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w dniach 23-25 maja 2018 roku w Warszawie.  

Zarząd Główny KIK zaakceptował ten wniosek i objął obchody swoim patronatem.  

Zatem Koleżanki i Koledzy Kominiarze z całego kraju wraz z rodzinami, ze wszystkich organizacji i ci jeszcze niezrzeszeni, do zobaczenie na wspólnym świętowaniu  w Warszawie!