Wspieramy Ukrainę!
Obradował Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

Obradował Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 10 stycznia 2018 roku w Skierniewicach odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy.

Na wniosek Krzysztofa Ziombskiego i Edwarda Kwiatkowskiego Zarząd powołał kolegę Wiesława Zabawę na stanowisko Radcy Krajowej Izby Kominiarzy.

Wiesław Zabawa jest Prezesem najliczniejszego oddziału KIK w Tarnowie, obejmującego swoim działaniem województwa małopolskie i podkarpackie.  W roku 2017 zorganizował Ogólnopolskie Święto Kominiarzy w Tarnowie, jest pomysłodawcą wielu znakomitych inicjatyw promujących bezpieczne użytkowanie kominów. Jedną z nich jest konkurs plastyczny „Kominiarz Strażnikiem Bezpieczeństwa Twojego Domu”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 184 oddziałów szkolno-przedszkolnych z terenu województwa małopolskiego. Wpłynęło ponad 5000 prac ilustrujących zawód kominiarza.

Prezes KIK Marcin Ziombski dokonał podsumowania spotkania sygnatariuszy porozumienia  kominiarskiego na temat KUB – Skierniewice 06.12.2017r.  (KKP, KMKWŚ, BSK), w wyniku którego zostało opracowane pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Zarząd zapoznał się ze wstępnym sprawozdaniem finansowym za rok 2017.  Kondycja finansowa Krajowej Izby Kominiarzy jest bardzo dobra.

Wiceprezes KIK Roman Adamus przestawił relację z debaty „Nowoczesne paleniska na biomasę jako skuteczne narzędzia do walki ze smogiem i ubóstwem energetycznym” – Wrocław 24 listopad 2017.

Sebastian Ziombski  zrelacjonował udział przedstawicieli KIK w konferencji z udziałem samorządów na PGE Narodowym 14.12.2017r.  „Mieszkanie Plus dziś i jutro”.

Omówione zostały zagadnienie związane z udziałem w Forum Wentylacja w Warszawie  oraz stanem  przygotowań do Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy, które odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 roku w Warszawie.

W ramach akcji „Zaproś kominiarza” komunikat Krajowej Izby Kominiarzy został wysłany do wszystkich diecezji w kraju oraz był tematem audycji w Radiu Maryja z udziałem wiceprezesa KIK Mirosława Antosa.

Do około 20.000 szkół i przedszkoli w całym kraju zostało  wysłane zaproszenie do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych materiałów opublikowanych przez Krajową Izbę Kominiarzy.  Materiały są do pobrania ze strony www.izbakominiarzy.pl  zakładka DLA SZKÓŁ.

Dla uczniów z edukacji wczesnoszkolnej przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne przybliżające pracę kominiarza. Nauczycieli pracujących z młodzieżą zachęcamy do wykorzystania podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego materiałów filmowych przedstawiających drogę edukacji zawodowej,  przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Panowie Leszek Sufa  i Marcin Sufa z firmy AFUS przedstawili innowacyjny na polskim rynku  system DOMOCNI.pl.  Jego przesłaniem jest podniesienie świadomości użytkowników domów hasłem: „UBEZPIECZENIE TWOJEGO DOMU NIE DZIAŁA BEZ WAŻNYCH PRZEGLĄDÓW”

O zagrożeniach, związanych np. z pożarem sadzy,  informuje krótki film edukacyjny „Poznaj Marka”  umieszczony na portalu DOMOCNI.pl.

Portal ma wymiar praktyczny – ułatwia klientom i kominiarzom umówienie dogodnego terminu wykonania przeglądów.