Wspieramy Ukrainę!
Obradował  Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

Obradował  Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 21 czerwca  2018 r. w Skierniewicach  obradował  Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy.

Dokonano podsumowania przebiegu II Zjazdu Delegatów oraz Krajowego Święta Kominiarzy w Warszawie.

Specjalne podziękowania za perfekcyjną organizację Święta otrzymali  Daniel Tarczyk i Adrian Reda, a za doskonałą koordynację Renard Fornalski i Mirosław Antos.

Marcin Ziombski przedstawił informację o uczestniczeniu KIK w spotkaniu podsumowującym proces konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Spotkanie miało miejsce w dniu 29 maja 2018r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przewodniczył  Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów  ds. programu „Czyste Powietrze”. Celem projektu jest stworzenie podstaw prawnych do uruchomienia i sfinansowania ze środków publicznych pilotażowego procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych rodzin.

Ważnym aspektem z punktu widzenia branży kominiarskiej jest udział w procesie wdrażania nowych palenisk (doradztwo, opiniowanie) oraz późniejsze nadzór nad eksploatacją urządzeń grzewczo-kominowych sfinansowanych przez program oparty na ww. Ustawie.

W dalszej części zebrania między innymi przedstawiono udział KIK w Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego oraz omówiono sprawy techniczne związane z RODO – wymagane regulaminy, dokumenty itp. Planowano kolejne działania w ramach akcji społecznej „Zaproś kominiarza”.