Wspieramy Ukrainę!
Obradował Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

Obradował Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 15 marca 2017 roku w Skierniewicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy. Gościem Honorowym był Nestor Kominiarstwa Polskiego pan Marian Ostrowski.

Podsumowane zostały działania Izby za rok 2016 oraz przyjęto materiały na Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się 17 maja 2017 w Tarnowie.

Zarząd przyjął projekt ustawy o samorządzie zawodowym kominiarzy.

O przygotowaniach do Święta Kominiarzy złożył informacje prezes Oddziału KIK w Tarnowie Wiesław Zabawa. Podczas Święta Kominiarzy zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego „Kominiarz strażnikiem bezpieczeństwa Twojego domu”, zorganizowanego przez Oddział Małopolsko-Podkarpacki KIK.

Bardzo pozytywnie oceniono udział Izby w Forum Wentylacja 2017 w Warszawie. Sektor TECHNIKA KOMINOWA był licznie odwiedzany. Toczyły się dyskusje. Kominiarze udzielali wielu odpowiedzi zainteresowanym gościom.  Krajowa Izba Kominiarzy była partnerem seminarium WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA w ramach którego zaprezentowano 5 referatów.  Na stoisku Izby odbyła się premiera książeczki „Komin – aż dymi”, wydanej pod patronatem Krajowej Izby Kominiarzy.

Osobą odpowiedzialną za organizację udziału Krajowej Izby Kominiarzy w Forum Wentylacja oraz współpracę ze Stowarzyszeniem Polska Wentylacja i Stowarzyszeniem Kominy Polskie był Sebastian Ziombski.

Złożona została informacja o udziale Krajowej Izby Kominiarzy w posiedzeniu Komitetu Sterującego KPOP w Ministerstwie Środowiska w sprawie roli służby kominiarskiej w ograniczaniu niskiej emisji (analiza spalin). Ze strony KIK uczestniczyli: Marcin Ziombski, Renard Fornalski, Mirosław Antos.

Mirosław Antos, Rzecznik Prasowy KIK przestawił sprawozdanie z działań medialnych i wystąpień publicznych, obejmujące między innymi wspólne działania KIK i PSP w kampanii „Czad i ogień – obudź czujność” oraz „Zaproś kominiarza”.

Sprawozdanie Rzecznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Miłym akcentem był tort „urodzinowy” z okazji 1 rocznicy powstania Krajowej Izby Kominiarzy.