Wspieramy Ukrainę!
Oddział Krajowej Izby Kominiarzy na Śląsku

Oddział Krajowej Izby Kominiarzy na Śląsku

W dniu 6.03.2018 w Rybniku w restauracji „Stodoły” odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy na Śląsku. W gronie założycielskim znalazło się 23 kominiarzy ze Śląska.

W skład Zarządu wybrane zostały następujące osoby:

Prezes Oddziału – Roman Ochociński,

Vice Prezesi – Karol Konicki, Grzegorz Gąska, Marcin Kot, Skarbnik – Sławomir Pardela.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Cezary Matuszczak, Członkowie: Michał Ziemianin i Dariusz Simiński.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego KMKWŚ , oraz Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.

Roman Adamus