Wspieramy Ukrainę!
Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

W Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1202 opublikowano 22 czerwca Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Zmiany wejdą w życie 14 dni po publikacji dokumentu.

Prawo budowlane – tekst jednolity 2018 do pobrania tutaj