Wspieramy Ukrainę!
Olsztyn – aby zimą było bezpiecznie…

Olsztyn – aby zimą było bezpiecznie…

W dniu 7 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się szkolenie dla Zarządców Nieruchomości Powiatu olsztyńskiego. Odbyło się ono w ramach akcji profilaktycznej dotyczącej bezpiecznych zachowań i zagrożeń spowodowanych pożarami, a także podejmowania działań związanych z promowaniem bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń grzewczych. Był to element programu profilaktycznego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pn.: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Spotkanie otworzył Komendant Miejski PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzej Górzyński. Następnie głos zabrał Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna Pan Aleksander Lachowicz, który poruszył szereg istotnych sprawy związanych ze współpracą z Zarządcami Nieruchomości.

Kolejnym elementem szkolenia była prezentacja przedstawiona przez mł. Aspiranta Łukasza Matysiak z KM PSP w Olsztynie. Szeroko przedstawiony został problem zagrożenia pożarowego oraz skutków zatrucia tlenkiem węgla. Omówione zostały zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczo – wentylacyjnych oraz  konieczności montażu w mieszkaniach czujek tlenku węgla.

Kończącym szkolenie  elementem była przedstawiona przez V-ce Prezesa Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy Jarosława Sawickiego prezentacja pn. „Bezpieczna eksploatacja przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych”, która zawierała m.in.  najczęściej spotykane błędy we właściwym użytkowaniu urządzeń grzewczo – kominowych w lokalach mieszkalnych. Ponadto zaprezentowane zostały wady fizyczne powstałe w trakcie wykonywanie kominów, główne nieprawidłowości istniejące w budownictwie mieszkalnym, jak również przedstawiono ich skutki. Omówione zostały również czynności, które mogą zapobiegać nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczo – kominowych.  Prezentacja zawierała szereg zdjęć przedstawiających omawiane nieprawidłowości i ich skutki, jak również informacje dotyczące przepisów prawnych dotyczących czyszczenia oraz kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Spotkanie zakończyło się pytaniami i gorącą dyskusją w zakresie poruszanych tematów. 

Jarosław Sawicki