Wspieramy Ukrainę!
Olsztyn – Zebranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

Olsztyn – Zebranie założycielskie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 20 maja 2016 roku z inicjatywy Wiceprezesa Zarządu Głównego Jarosława Sawickiego oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Leszka Kińskiego,  na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego przeprowadzone zostało Zebranie Założycielskie:

KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY – STOWARZYSZENIE

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE,

którego siedziba mieści się przy ul. Jagiellończyka 19 w Olsztynie [10-062].

aP1100344

W Zebraniu Założycielskim udział wzięło 19 członków Krajowej Izby Kominiarzy.

W ten sposób spełniony został warunek do podjęcia Uchwały w sprawie powołania Oddziału KIK w Olsztynie, zgodnie z Rozdz. 5 § 29 Statutu Krajowej Izby Kominiarzy – Stowarzyszenie.

Uchwała o powołaniu Oddziału w Olsztynie została podjęta jednogłośnie.

            Następnie dokonano wyboru władz Oddziału Terenowego KIK w Olsztynie, w skład którego jednogłośnie zostali wybrani:

Prezes Oddziału KIK w Olsztynie:              LESZEK KIŃSKI z Olsztyna

Wiceprezesi Oddziału KIK w Olsztynie:     JAROSŁAW SAWICKI z Olsztyna

                                              ZBIGNIEW KROKWIŃSKI z Ostródy

                                              JERZY HEFCZYŃSKI z Łęczycy

            W ostatniej Uchwale, zgromadzeni na Zebraniu Założycielskim jednogłośnie dokonali wyboru składu Komisji Rewizyjnej Oddziału KIK w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:       ANDRZEJ WILCZEK ze Szczytna

Wiceprzewodniczący:     MARCIN WILIMSKI z Giżycka

Członek:                           ANTONI ŁOBANOWSKI z Olsztyna.

            Spotkanie przebiegało w spokojnej ale rzeczowej atmosferze a wszyscy zebrani byli bardzo zaangażowani w dyskusję poprzedzająca decyzję o utworzeniu Oddziału KIK w Olsztynie. Cele i dotychczasowe bardzo aktywne działania Zarządu Głównego były przyczynkiem do podjęcia tej ważnej decyzji.

            Tak wysoko postawioną poprzeczkę nie łatwo będzie utrzymać lecz właśnie na to liczą członkowie KIK. Oczekują zainteresowania ich problemami i możliwością otrzymania pomocy     w trudnych do oceny przez nich sytuacjach. Jednak nie chcą być jedynie członkami organizacji   ale oczekują możliwości wpływania na działalność Stowarzyszenia, aktywnego kreowania pomysłów i kierunków działania  w rejonach, w których pracują. Dlatego tak ważna jest bieżąca informacja o krokach podejmowanych przez Zarząd Główny. I na to właśnie liczą członkowie Oddziału KIK w Olsztynie.

                                                                                                       Z kominiarskim pozdrowieniem

                                                                                                                     Jarosław Sawicki

 

Foto:   Mistrz kominiarski Sebastian Kryger z Olsztyna.