Wspieramy Ukrainę!
Otwarte zebranie Zarządu Głównego Krajowej  Izby Kominiarzy

Otwarte zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

9 stycznia 2019 roku Tarnów gościł  kominiarzy z całego kraju.  W tym dniu, na zaproszenie Wiesława Zabawy, Prezesa Oddziału KIK w Tarnowie, Radcy Izby,  odbyło się otwarte zebranie Zarządu Głównego Krajowej  Izby Kominiarzy.

W zebraniu brali udział prezesi Oddziałów Izby Kominiarzy oraz Goście z organizacji kominiarskich: Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Beskidzkiego Cechu Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich.    

Marcin Ziombski  przedstawił działalności Krajowej Izby Kominiarzy na przestrzeni ostatniego roku oraz plany na przyszłość.  Mirosław Antos omówił współpracę z Komendą Główną PSP oraz MSWiA, a także działania w ramach akcji społecznej Zaproś Kominiarza.

Kolejna prezentacja Marcina Ziombskiego była poświęcona  zadaniom kominiarzy w „Zintegrowanym systemie wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” czyli ZONE  i projektowi Audytu kominiarskiego źródeł ciepła na paliwa stałe.

Leszek Kiński i Jarosław Sawicki przedstawili program Krajowego Święta Kominiarzy – Olsztyn 22-24 maja 2019 i zaprosili kominiarzy z wszystkich organizacji do wspólnego świętowania.

Józef Waszek, Przewodniczący Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego zapoznał zebranych z zagadnieniami dotyczącymi szkoleń i egzaminów zawodowych.

Robert Chodkiewicz  zaproponował założenia  wiosennej konferencji kominiarskiej – podsumowanie sezonu grzewczego.

Gospodarz miejsca Wiesław Zabawa zadbał, aby w przeddzień zebrania była dogodna okazja do wymiany poglądów i rozmów podczas uroczystej kolacji przy nastrojowej i pogodnej muzyce trio skrzypce, pianino i flet.

Foto: Piotr Pacyna/ Ewa Trojanowska Foto z konta Facebook/WIESŁAW ZABAWA