Wspieramy Ukrainę!
Pierwsza pomoc ratuje życie

Pierwsza pomoc ratuje życie

W pierwszej pomocy liczy się czas. Najcenniejsze są diamentowe 3 minuty  czyli czas zastosowania automatycznego defibrylatora przez przygodnych świadków.

Kominiarze z racji pracy w terenie powinni posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Zarząd Oddziału KIK w Gdańsku w dniu 16.03.2018 zorganizował dla swoich członków  instruktaż z pierwszej pomocy. Ponad trzygodzinne szkolenie cieszyło się sporym zainteresowanie z uwagi na merytoryczne acz przystępnie przekazane informacje. Uczestnicy mocno zainteresowani przekazaną wiedzą nie tylko słuchali wykładowcy ale także aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach oraz zadawali szereg ciekawych pytań.

W tym samym dniu, po szkoleniu  odbyło się Walne Zebranie Członków gdańskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Tradycyjnie już Członków gościł Gdański Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi tym samym akceptując działania oraz planowane przedsięwzięcia Zarządu. Z uwagi na stale rosnącą liczebność oddziału zaszła konieczność dokonania wyborów uzupełniających do grupy Delegatów na Zjazd Krajowej Izby Kominiarzy.

Osoby które otrzymały mandat do reprezentowania gdańskiego oddziału to: Daniel Pieścikowski, Mateusz Grzenkowicz, Damian Cupiał, Antoni Goyka, Maciej Zelgert, Łukasz Pieścikowski, Zenon Pawlak, Mirosława Strzępek-Olszanowska oraz Stanisław Naczk.

Daniel Pieścikowski