Wspieramy Ukrainę!
Pierwsze w Polsce warsztaty szkoleniowe dla „kominiarzy prasowych”

Pierwsze w Polsce warsztaty szkoleniowe dla „kominiarzy prasowych”

W dniach 9-10 marca 2018 roku odbyły się pierwsze w Polsce warsztaty szkoleniowe dla „kominiarzy prasowych”.

Uczestnikami byli przedstawiciele Oddziałów Krajowej Izby Kominiarzy, którzy udzielają, lub będą udzielać informacji do prasy.  Celem szkolenia było wypracowanie wspólnego i spójnego przekazu informacji dla mediów.

Inicjatorem warsztatów był Wiesław Zabawa, radca Izby, prezes  Małopolsko-Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Trud organizacji i prowadzenia wykonał Mirosław Antos – rzecznik prasowy  Krajowej Izby Kominiarzy (wcześniej rzecznik Korporacji Kominiarzy Polskich).  Posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi.  Wspierał go Piotr Pacyna, który ponad dwadzieścia lat pracował na stanowisku redaktora naczelnego czasopisma „Kominiarz Polski”.

W części wprowadzającej zostały przedstawione ogólne zasady przydatne w wystąpieniach medialnych. Jak się przygotować na spotkanie z dziennikarzem.  Na pierwszym miejscu wizerunek. „Jak cię widzą, tak cię piszą” – mundur  kominiarski – o czym pamiętać, żeby nie popsuć swojego wizerunku. Mowa ciała, sposób mówienia itd.

W części praktycznej wszyscy uczestnicy wystąpili w zaimprowizowanym studiu telewizyjnym,  w wywiadzie prowadzonym przez Mirosława Antosa, który dla potrzeb szkolenia grał rolę dziennikarza telewizyjnego.

Szkolenie było bardzo ciekawe, merytoryczne i praktyczne dla wszystkich uczestników łącznie z organizatorami.

Powstała inicjatywa powołania przez Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy Zespołu Prasowego zrzeszającego przedstawicieli z wszystkich oddziałów KIK

Warsztaty szkoleniowe dla „kominiarzy prasowych” okazały się kolejnym sukcesem Krajowej Izby Kominiarzy, która w ten sposób  wyznacza nowe standardy pracy medialnej kominiarzy.

Piotr Pacyna