Wspieramy Ukrainę!
Podpisanie listów intencyjnych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z organizacjami kominiarskimi

Podpisanie listów intencyjnych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z organizacjami kominiarskimi

30 listopada 2022 r., Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dorota Cabańska podpisała listy intencyjne z pierwszą grupą interesariuszy projektu #ZONE – przedstawicielami 8 organizacji kominiarskich.

Zdefiniowane w nich zostały pola współpracy przy projekcie #ZONE i pracach związanych z wdrożeniem kolejnych modułów systemu oraz bazy #CEEB.

W siedzibie GUNB pojawili się przedstawiciele:

– Krajowej Izby Kominiarzy

– Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

– Cechu Kominiarzy Polskich

– Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

– Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

– Cechu Kominiarzy we Wrocławiu

– Beskidzkiego Cechu Kominiarzy

– Korporacji Kominiarzy Polskich.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany opinii, poglądów i informacji dotyczących prac okołoprojektowych. Dziękujemy za owocną dyskusję!

 

Źródło: gunb.gov.pl