Wspieramy Ukrainę!
Podsumowanie działań  służb powiatu Golub-Dobrzyń w roku 2018

Podsumowanie działań służb powiatu Golub-Dobrzyń w roku 2018

19 lutego 2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się narada podsumowująca działania zintegrowane służb nadzorujących szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Golub-Dobrzyń w 2018 roku.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście:

– Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Herbowski,

– Z-ca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Paweł Bartoszewski,

– Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu Piotr Tomaszewski,

– Kominiarze z Krajowej Izby Kominiarzy oddział Kujawsko-Pomorski: Janusz Zieliński, Zbigniew Bożek, Artur Zieliński, Tomasz Opłat

– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Sylwia Foksińska,

– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Dariusz Mężykowski,

– Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Golubiu-Dobrzyniu Rafał Fałkowski,

– Przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych.

Tomasz Opłat

Foto: PSP Golub-Dobrzyń