Wspieramy Ukrainę!
Porozumienie o współdziałaniu Krajowej Izby Kominiarzy i Stowarzyszenia Kominy Polskie

Porozumienie o współdziałaniu Krajowej Izby Kominiarzy i Stowarzyszenia Kominy Polskie

forum-logos

 

W dniu 28 czerwca 2016r., w siedzibie Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie, przy ul Grzybowskiej 87 zostało podpisane Porozumienie w sprawie współdziałania w dziedzinie TECHNIKI KOMINOWEJ, szeroko pojętej promocji i szkolenia pomiędzy: Krajową Izbą Kominiarzy reprezentowaną przez Prezesa Marcina Ziombskiego i Stowarzyszeniem Kominy Polskie reprezentowanym przez Prezesa Piotra Cembala

Porozumienie obejmuje współdziałanie na poziomie krajowym i lokalnym: pomiędzy Stowarzyszeniem Kominy Polskie i Krajową Izbą Kominiarzy.

Współpraca stron będzie realizowana w ramach:

1)         przedsięwzięć służących podnoszeniu poziomu doskonalenia zawodowego kadr szkolących obydwu organizacji oraz kształcenia praktycznego i teoretycznego;

2)         wspólnych przedsięwzięć dotyczących m.in. opracowywania wydawnictw    informacyjnych, organizowania konferencji, seminariów;

3)         przedsięwzięć promocyjnych;

4)         inicjowania i wspierania różnorodnych form promocji;

5)         współdziałania w zakresie propagowania bezpiecznych technik kominowych określonych w polskim prawie, przepisach,  normach i tradycji budowlanej.

 

Stowarzyszenie Kominy Polskie i Krajowa Izba Kominiarzy uznają za celowe wspieranie i rozwijanie współpracy w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji oraz propagowania wiedzy w zakresie prawidłowego projektowania, wykonania oraz bezpiecznej eksploatacji przewodów kominowych.

Pełen tekst Porozumienia   Do pobrania PDF