Wspieramy Ukrainę!
Porozumienie o współpracy w obszarze TECHNIKI KOMINOWEJ

Porozumienie o współpracy w obszarze TECHNIKI KOMINOWEJ

W dniu 10 lutego 2017 r., w siedzibie Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy w obszarze TECHNIKI KOMINOWEJ, promowania bezpiecznych rozwiązań i szkolenia pomiędzy:

KRAJOWĄ IZBĄ KOMINIARZY

i

EUROPEAN CHIMNEYS ASSOCIATION.

Krajową Izbę Kominiarzy reprezentował Prezes KIK Marcin Ziombski, a European Chimneys Association reprezentował dr Rudolfa Kania – Pełnomocnik Business Centre Club w European Chimneys Association

Podczas ceremonii obecni byli wiceprezesi Krajowej Izby Kominiarzy Roman Adamus i Wojciech Cedro.

Porozumienie ECA KIK 10 02 2017

Porozumienie obejmuje współdziałanie obu organizacji na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Współpraca stron będzie realizowana w ramach:

1) przedsięwzięć służących podnoszeniu poziomu wiedzy empirycznej i doskonalenia zawodowego kadr obydwu organizacji oraz kształcenia praktycznego i teoretycznego;

2) wspólnych przedsięwzięć dotyczących m.in. opracowywania wydawnictw    informacyjnych, organizowania konferencji, seminariów;

3) działań promocyjnych;

4) inicjowania i wspierania różnorodnych form komunikacji pro-konsumenckiej;

5) współdziałania w zakresie rozpowszechniania bezpiecznych rozwiązań technicznych w obszarze systemów odprowadzania spalin i systemów wentylacyjnych określonych w polskim prawie, przepisach, normach i tradycji budowlanej.

European Chimneys Association i Krajowa Izba Kominiarzy uznają za celowe wspieranie i rozwijanie współpracy w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji oraz upowszechniania wiedzy w zakresie prawidłowego projektowania, wykonania oraz bezpiecznej eksploatacji przewodów kominowych.

 

Porozumienie do pobrania tutaj 

Foto: Roman Adamus