Wspieramy Ukrainę!
Posiedzenie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

Posiedzenie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 11.12.2019r. w Skierniewicach odbyło się Posiedzenie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy z udziałem Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Włodzimierza Morawskiego.     Gośćmi zebrania  byli między innymi: Rafał Górski, Jacek Górski, Tomasz Harzowski, Anna Nowacka – Opłat, Tomasz Opłat. Zebranie rozpoczęło się przywitaniem zgromadzonych członków ZGKIK oraz zaproszonych gości. Jednogłośnie został przyjęty protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 05.09.2019.

W  dalszej części zebrania Prezes Marcin Ziombski przedstawił informację na temat działalności KIK :

–  Kontynuacja współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie projektu badawczo – rozwojowego „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE),

– „Komunikat KIK w związku z sezonem” oraz ulotki z informacją do zarządców budynków

o konieczności zapewnienia nawiewu, zostały rozesłane drogą mailową do wszystkich gmin w Polsce. Informacja do biskupów z wszystkich diecezji w Polsce zostanie wysłana na początku roku 2020.

Roman Adamus zrelacjonował konferencję  „Ochrona powietrza i zdrowia w dobie zmian przepisów

i oczekiwań” która odbyła się w  Rybniku.

Tomasz Opłat wraz z małżonką Anna Nowacką – Opłat, w 2020 roku będą organizatorami Święta Kominiarzy w Bydgoszczy. Wzięli udział w spotkaniu, by przedstawić plan, jaki mają na zorganizowanie wyżej wymienionego Święta oraz  by opowiedzieć na jakim są etapie przygotowań.

Propozycje przyszłych działaniach na rzecz ochrony powietrza w województwie mazowieckim miał przedstawić Pan Mirosław Antos , ale ze względów zdrowotnych, nie był obecny na spotkaniu. Głos w sprawie zabrał Prezes Marcin Ziombski, który w kilku słowach przedstawił działania, jakie podejmują kominiarze KIK w województwie mazowieckim.

Rafał Górski przygotował i przedstawił prezentacje o dostępnych platformach komunikacji. Zobowiązał się do  przygotowania grupy na platformie komunikacyjnej na potrzeby ZGKIK celem testowych prac np. na potrzeby opracowania druków.

W 2021 roku przypada Czterdzieste Międzynarodowe Święto Kominiarzy w Santa Maria Maggiore.

Tomasz Harzowski z lubuskiego Oddziału KIKpodjął się organizacji wyjazdu. Przygotuje plan  uwzględniający pobyt i dojazd.

Jarosław Sawicki wystąpił z zapytaniem o wsparcie finansowe dla chorego mistrza kominiarskiego w Warmii. Piotr Pacyna umieści odpowiednie informacje na stronie internetowej KIK.

Data następnego spotkania została ustalona na marzec 2020 roku

Edyta Adrian-Mika