Wspieramy Ukrainę!
Posiedzenie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

Posiedzenie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 05.09.2019r. w Skierniewicach odbyło się Posiedzenie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy z udziałem Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Włodzimierza Morawskiego. Gościem zebrania był dr Rudolf Kania – Pełnomocnik Busines Center Club w European Chimneys Associacion.

Wśród wielu omawianych działań KIK uczestnicy zebrania zostali poinformowani o decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej objęcia patronatem akcji KIK „Zaproś Kominiarza” Starania, prowadzenie rozmów i negocjacje z Komendantem Głównym prowadził kol. Mirosław Antos.

Zarząd Główny przeanalizował projekt plakatu zaproponowany przez kol. Roberta Chodkiewicza w ramach kampanii środowisk kominiarskich zainicjowanej przez kol. Wiesława Zabawę. Zarząd podjął decyzję o włączeniu się do akcji kierując jednocześnie do autora  swoje uwagi i wnioski co do koncepcji plakatu.

Kol. Mirosław Antos zrelacjonował rozmowy jakie odbyły się z inicjatywy miasta stołecznego Warszawy w sprawie listu intencyjnego w kwestii kampanii „Czyste Powietrze”. Na obecnym etapie trwają ustalenia co do zakresu wspólnych działań Krajowej Izby Kominiarzy i miasta stołecznego Warszawy.

W imieniu komitetu organizacyjnego podsumowanie święta przedstawił kol. Jarosław Sawicki. Poinformował on zebranych iż mimo występujących trudności udało się osiągnąć cele organizacyjne oraz zachować dyscyplinę budżetową. kol. Sawicki nadmienił iż pomocne w realizacji przedsięwzięcia było wsparcie Zarządu Głównego, oraz doświadczenie i rady poprzednich organizatorów.

Przeprowadzono kompanię informacyjną do której zaproszono media lokalne: Gazetę Olsztyńską, Radio Olsztyn a także zapewniono obecność w mediach ogólnokrajowych. O święcie bowiem informowały kanały telewizyjne oraz radiowe o zasięgu krajowym. Obecnie trwają prace nad filmem upamiętniającym święto.

Zarząd bardzo dobrze ocenił organizację Święta Kominiarzy maj 2019 w Olsztynie. Prezes Marcin Ziombski  wręczył Jarosławowi Sawickiemu specjalne podziękowania dla Organizatorów.  

Dokonano podsumowania  III Zjazdu Delegatów KIK 24 czerwca 2019 i rozpatrzono  wnioski zgłoszone na zjeździe. Część wniosków (np. dotyczący dress code, szkoleń)  zaplanowano do realizacji w trakcie kadencji, część (np. dotyczące składek członków emerytów) wymaga decyzji kolejnego Zjazdu Delegatów.

Prezes Marcin Ziombski omówił dotychczasowy przebieg spotkań roboczych wokół projektu ZONE.

Środowisko kominiarskie reprezentowali Marcin Ziombski – KIK, Paweł Waszek – OKBKpZRP, Piotr Kłodowski i Rafał Dydak – KMKWŚ

Prezes Ziombski podkreślił  iż uczestnictwo w pracach nad ZONE oraz udział w programie stanowi nobilitację dla środowiska kominiarskiego.

Dotychczasowe spotkania pozwoliły na wprowadzanie prac nad projektem w etap jego finalizacji. Na dzień dzisiejszy kończą się prace nad aplikacją. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie podsumowujące działania. W dalszym etapie przewidziano przekazania projektu do Biura Legislacyjnego Sejmu a następnie do prac w Sejmie i Senacie.

Na zakończenie Zarząd przyjął wstępną datę kolejnego zebrania na grudzień 2019 roku.

Daniel Pieścikowski