Wspieramy Ukrainę!
Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy

Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 10 grudnia 2020,  za pośrednictwem platformy komunikacyjnej  Microsoft Teams odbyło się zebranie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy.

Omówione zostały bieżące sprawy związane z działalnością Izby w czasie pandemii, między innymi: informacje bieżące,  sprawy finansowe,  aktualizacja bazy członków, zmiany na stronie internetowej, potencjalny udział KIK w imprezach targowych w Polsce oraz Konferencji Technicznej Eschfoe 2021 w Austrii.

Omawiane były sprawy szkoleniowe, współpracy z organizacjami i firmami, sponsorami, będącymi parterami KIK. Dyskutowano nad metodami promocji Izby.

Ustalono, że kolejne zebranie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy odbędzie się 11 lutego 2021r.