Wspieramy Ukrainę!
Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy w dniu 8 marca 2016 r.

Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy w dniu 8 marca 2016 r.

W dniu 8 marca 2016 w siedzibie Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Izby.

Zarząd dokonał podziału kompetencji i zadań dla poszczególnych członków Zarządu. Pozytywnie podsumowano udział KIK w Forum Wentylacja 2016.  Przedstawione zostały  zadania do realizacji w najbliższym czasie.  Ustalono harmonogram posiedzeń na rok 2016.

Krajowa Izba Kominiarzy objęła patronat nad wyjazdem na 35. Międzynarodowe Święto Kominiarzy w miejscowości Santa Maria Maggiore (VB) – Valle Vigezzo, na północy Włoch w dniach 2-5 września 2016. Wyjazd jest organizowany przez Redakcję portalu www.kominiarz.tv.