Wspieramy Ukrainę!
Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy

Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 6 grudnia 2017r. w Skierniewicach odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy wraz z Prezesami Oddziałów KIK.

W spotkaniu uczestniczyli sygnatariusze Porozumienia Kominiarskiego zawartego w Rybniku.

Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego reprezentowali Piotr Kłodowski i Tomasz Widera, Beskidzki Cech Kominiarzy reprezentował Józef Waszek.

Głównym tematem obrad było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Dyskusja, argumentacja i relacje ze spotkania  w Ministerstwie Środowiska  (04.12.2017) naświetliły zebranym złożoność problemu.

Ustalono, że skupić się należy na rozszerzeniu kompetencji kominiarza o czyszczenia w domach jednorodzinnych oraz o czyszczenia przewodów wentylacyjnych.

Wystąpienie do Ministra Budownictwa i Infrastruktury z ustalonymi propozycjami środowiska kominiarskiego znajduje się w zakładce „Dokumenty”.

Omówiono dalsze działania w ramach akcji społecznej „Zaproś kominiarza”, oddziałom KIK przekazano ulotki i banery reklamujące akcję.