Wspieramy Ukrainę!
Poświęcenie Sztandaru  KIK Oddział Południowa Wielkopolska

Poświęcenie Sztandaru KIK Oddział Południowa Wielkopolska

Każdego roku kominiarze z Południowej Wielkopolski czczą świętego Floriana podczas mszy świętej w intencji kominiarzy i ich rodzin  w Kościele pod wezwaniem św. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Antoninie.  Historia kościoła w Antoninie rozpoczyna się w XIX wieku. W latach 1835- 38 wybudowana została kaplica p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej z kryptą grobową w podziemiach dla zmarłych z rodziny Radziwiłłów.

Pierwsza msza święta w intencji kominiarzy w Antoninie została odprawiona w maju 1990 roku, z inicjatywy  ś.p. Mieczysława Pacyny, mistrza kominiarskiego, ówczesnego przewodniczącego Komisji Branży Kominiarzy przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

W dniu 6 maja 2017 roku podczas mszy świętej z okazji patrona kominiarzy świętego Floriana został poświęcony Sztandar Krajowej Izby Kominiarzy Oddział Południowa Wielkopolska. Poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Grzegorz Zamelek, proboszcz parafii Czarnylas.

Po uroczystości kominiarze wraz z rodzinami udali się do restauracji Lido na posiłek .