Wspieramy Ukrainę!
Powstał Oddział Lubuski Krajowej Izby Kominiarzy

Powstał Oddział Lubuski Krajowej Izby Kominiarzy

Dnia 19.03.2017r. w miejscowości Kaczenice bar „Felix” o godz.15.00 do 17.00 odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Lubuskiego Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie. W zebraniu wzięło udział 16 osób. Dokonano oficjalnego otwarcia zebrania. Na wstępie Dariusz Kłonowski przywitał wszystkich przybyłych po czym Tomasz Harzowski przedstawił zadania i wyzwania jakie stoją przed zarządem głównym oraz zarządem i członkami Oddziału. W dalszej części spotkania przeprowadzono wybory prezydium zebrania. Przewodniczącym został Dariusz Kłonowski, protokolantem Andrzej Filipkowski. Odczytano regulamin zebrania. Powołano komisję skrutacyjną której przewodził Stanisław Harzowski. Po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych formalności wymaganych przy otwarciu oddziału przeprowadzono wybory do zarządu Oddziału.

Zarząd Oddziału Lubuskiego:

Prezes Dariusz Kłonowski

Wiceprezes Sebastian Kamiński

Wiceprezes Andrzej Filipkowski

Członkowie wybrani jednogłośnie.

Następnie wybrano członków komisji rewizyjnej Oddziału Lubuskiego;

Przewodniczący Władysław Filipowski

Wiceprzewodniczący Andrzej Pyryt

Członek JózefWałach

Członkowie wybrani jednogłośnie.

 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół który jednogłośnie przyjęto.

Obecni członkowie oddziału terenowego Łódzko-Mazowieckiego zapewnili lokal napoje gorące i zimne oraz ciasto. Zebranie przebiegło w miłej atmosferze.

Zadano organizatorom wiele pytań na które staraliśmy się odpowiedzieć wyczerpująco.

O godzinie 17.00 zakończono posiedzenie zrobiono pamiątkowe zdjęcia, po czym wszyscy rozjechali się do domów.

 

Tomasz Harzowski