Wspieramy Ukrainę!
Powstał Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Kominiarzy

Powstał Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 07.10.2016 r. odbyło się w Kielcach zebranie założycielskie Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Zebranie otworzył Radca Izby Edward Kwiatkowski, który później został wybrany na Przewodniczącego zebrania. W zebraniu uczestniczyła Pani Urszula Furmanek – Prezes Spółki KOMINIARZ w Kielcach.

Działalność Krajowej Izby Kominiarzy przedstawili:  Wojciech Cedro, Piotr Pacyna – Wiceprezesi KIK, Krzysztof Ziombski – Radca KIK oraz Wiesław  Zabawa Prezes Oddziału KIK w Tarnowie.

Przewodniczący Edward Kwiatkowski podkreślił znaczenie wspólnego działania w osiąganiu celów związanych z utrzymaniem kominiarskich miejsc pracy.

Zebrani postanowili zorganizować Oddział Krajowej Izby Kominiarzy w Kielcach i wybrali władze Oddziału.

Do zarządu oddziału wybrani zostali :

Prezes zarządu oddziału Edward Kwiatkowski

V-ce prezes zarządu Dariusz Piotrowski

V-ce prezes zarządu Grzegorz Cedro

Do komisji rewizyjnej wybrani zostali:

Przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Czaja

V-ce przewodniczący komisji rewizyjnej Paweł Michta

Członek komisji Krystian Gawron

Siedziba Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy:

25-217 Kielce

ulica: gen. Hauke Bosaka 8

 

Członkowie oddziału :

Borys Sylwester mistrz

Cedro Grzegorz mistrz

Cedro Wojciech mistrz

Czaja Krzysztof mistrz

Fert Artur mistrz

Gawron Krystian mistrz

Góźdź Grzegorz mistrz

Iwan Jan mistrz

Krawczyński Kazimierz mistrz

Kwiatkowski Edward mistrz

Krzyżanowski Jacek mistrz

Łysak Mieczysław mistrz

Michta Paweł mistrz

Paluch Mariusz mistrz

Pieniążek Łukasz mistrz

Piotrowski Dariusz mistrz

Rubak Andrzej mistrz

Rubak Henryk mistrz

Rubak Jarosław mistrz

Soboń Artur mistrz

Tykierka Marek mistrz

Wójtowicz Leszek mistrz

Wójtowicz Mirosław mistrz

Pedrycz Robert czeladnik