Wspieramy Ukrainę!
Pożary sadzy zwiększają smog

Pożary sadzy zwiększają smog

Wiele stacji pomiarowych wskazuje wysoki poziom stężenia zanieczyszczeń – znacznie przekroczone są stężenia pyłów PM 10 i PM 2,5.  Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska publikują kolejne ostrzeżenia smogowe. Dzieci, kobiety w ciąży, młodzież, osoby starsze, chorzy na astmę, alergię powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartym powietrzu.  

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z kominów należy traktować jako profilaktykę emisji pyłów do atmosfery.

Kiedy komin nie jest czyszczony sadza jest emitowana do atmosfery, a przy pożarze sadzy w ogromnych ilościach jednorazowo trafia w powietrze.

Dlaczego smog ma się dobrze?

W latach  2011- 2018 ilość pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe wzrosła o 109 %. 

[Dane statyczne Państwowej Straży Pożarnej, źródło: www.straz.gov.pl  dostęp 22.02.2019r.]

Do pobrania PDF

Smog to między innymi efekt „niskiej emisji” w związku z niezupełnym spalaniem paliwa stałego w urządzeniach grzewczych na paliwo stałe. Ma na to wpływ wiele czynników, m.in.:  zmniejszona przepustowość w nieczyszczonych kominach, która powoduje zmniejszenie zasysania powietrza z pomieszczenia do paleniska. Dodatkowo brak świadomości u właścicieli zajmujących się obsługą domowych kotłów na paliwo stałe prowadzi do sytuacji w której z kotła na paliwo stałe do komina i dalej z komina do atmosfery wylatują niespalone uwolnione z paliwa stałego palne związki chemiczne, czyli wylatują „pieniądze” właścicieli domów.  Później mieszkańcy wymagają leczenia chorób powstałych na skutek smogu, są to ogromne pieniądze obciążające budżet Państwa.