Wspieramy Ukrainę!
Prawo budowlane – tekst jednolity 2021

Prawo budowlane – tekst jednolity 2021

W Dzienniku Ustaw 2021 poz. 2351 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Link do  Internetowego Systemu Aktów Prawnych – ISAP tutaj