Wspieramy Ukrainę!
Profilaktyka oraz prewencja jako wspólny mianownik w działaniach Kominiarzy i Straży Pożarnej

Profilaktyka oraz prewencja jako wspólny mianownik w działaniach Kominiarzy i Straży Pożarnej

W dniu 19 stycznia 2019 roku w Szymbarku, na zaproszenia Dyrektora Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego Druha Edmunda Kwidzyńskiego, Daniel Pieścikowski – Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy oraz Wiceprezes Mateusz Grzenkowicz uczestniczyli w Naradzie Prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, Komendantów Gminnych ZOSP RP województwa Pomorskiego.

Bardzo dobra współpraca obu organizacji powoduje, że obecność delegacji Krajowej Izby Kominiarzy, powoli staje się tradycją. Uczestnictwo Kominiarzy nie ograniczyło się jedynie do obecności oraz przekazaniu materiałów promocyjno – edukacyjnych. W porządku obrad znalazła się prezentacja pt: „Profilaktyka oraz prewencja jako wspólny mianownik w działaniach Kominiarzy i Straży Pożarnych”.  Jej omówienia podjął się Prezes Daniel Pieścikowski. Skupił się na zróżnicowanych działaniach kominiarzy, zakresie ich usług podstawowych, a także zasadności ich działania. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się dostarczone przez kominiarzy materiały.

Szczególnie atrakcyjne okazały się plakaty „kominiarz czy strażak”, które przyciągały uwagę swoją ciekawą szatą graficzną. Zarząd gdańskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy dziękuje Druhowi Kwidzyńskiemu za zaproszenie i umożliwienie zaprezentowania specyfiki zawodu Kominiarza oraz sposobu działania Krajowej Izby Kominiarzy. Za tydzień wizyta w OSP Żukowo.

Daniel Pieścikowski