Wspieramy Ukrainę!
Projekt Ustawy o samorządzie zawodowym kominiarzy został skierowany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Projekt Ustawy o samorządzie zawodowym kominiarzy został skierowany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Kierując się troską o życie, zdrowie oraz mienie obywateli, środowisko kominiarzy polskich opracowało projekt ustawy, której celem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez osoby wykonujące nasz zawód.

            Usługi świadczone przez kominiarzy są ukierunkowane wyłącznie na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, gdyż prawidłowo wykonane, konserwowane, czyszczone i użytkowane przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne, dają gwarancję bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz bezpieczeństwa dla osób przebywających w obiekcie.

            Przypadki zatrucia tlenkiem węgla są konsekwencją z jednej strony niskiej świadomości zagrożenia osób padających ofiarą „cichego zabójcy”, jednak ten brak świadomości często wynika z nienależytego wykonywania zawodu kominiarza, którego zadaniem jest nie tylko kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, ale również edukacja ludzi korzystających z urządzeń grzewczych.

            Ponieważ mamy świadomość tego, jak łatwo dzisiaj uzyskać prawo wykonywania usług kominiarskich i że faktycznie nie istnieje weryfikacja osób świadczących te usługi, pragniemy wprowadzić regulacje pozwalające między innymi weryfikować kwalifikacje zawodowe oraz eliminować z rynku pracy osoby, które wadliwie wykonując swój zawód narażają życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo.

            Pozostajemy w nadziei, że nasza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem osób mogących wesprzeć nasze działania i w możliwie krótkim czasie nasz projekt trafi do laski marszałkowskiej i stanie się prawem powszechnie obowiązującym w Polsce.

Do pobrania:

PROJEKT Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r

UZASADNIENIE Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r

PISMO PRZEWODNIE Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r