Wspieramy Ukrainę!
Przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy na podsumowaniu konsultacji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy na podsumowaniu konsultacji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Krajowa Izba Kominiarzy złożyła swoje uwagi do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Kominiarze brali udział w regionalnych spotkaniach konsultacyjnych na terenie kraju – w Krakowie, Wrocławiu, Kielcach, Gdańsku i Poznaniu.

16 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca z udziałem ministra Andrzeja Adamczyka i wiceministra Tomasza Żuchowskiego, który bezpośrednio kieruje pracą zespołu ekspertów i legislatorów przygotowujących projekt.

Z ramienia Krajowej Izby Kominiarzy w konferencji podsumowującej uczestniczyli Marcin Ziombski prezes KIK oraz Wiesław Czuba wiceprezes Oddziału KIK Warszawa.

Warszawa 16.12.2016 Od lewej: Wiesław Czuba wiceprezes Oddziału KIK Warszawa, Tomasz Żuchowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ( Fot. Marcin Ziombski)

Na przełomie stycznia i lutego 2017 r. MIB przedstawi nową wersję kodeksu, która będzie uwzględniać odniesienie się do zgłoszonych dotychczas uwag.

Wiceminister Tomasz Żuchowski zapowiedział, że projekt kodeksu trafi do parlamentu łącznie z projektem ustawy wprowadzającej kodeks i przygotowanymi projektami podstawowych aktów wykonawczych. Może to nastąpić w drugiej połowie 2017 r.

 

Więcej informacji o konferencji na stronie MIB