Wspieramy Ukrainę!

Przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy na prezentacji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w Krakowie

W dniu 24.10.2016r w Nowohuckim Centrum Kultury Kraków ul. Jana Pawła II 232 odbyła się konferencja konsultacyjna podczas której zaprezentowany został projekt Kodeksu urbanistyczno – budowlanego.

Krajową Izbę Kominiarzy reprezentowali Mariusz Pieniążek , Damian Marciniec , Stanisław Lemek , Marek Romański członkowie Oddziału Małopolsko – Podkarpackiego Krajowej Izby Kominiarzy.

Po uroczystym powitaniu przybyłych gości przez Pana Wojewodę Małopolskiego – Józefa Pilcha głos zabrał Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk, który wstępnie zaprezentował nowy projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i przekazał głos Panu Tomaszowi Żuchowskiemu – Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Pan Tomasz Żuchowski wraz ze swoim zespołem omówił projekt Kodeksu i głównie skupił się na opisie dwóch kwestii tj. Planowanie przestrzenne i proces inwestycyjny. Zapewnił również że wszelkie kwestie utrzymania budynków (różnego rodzaju przeglądy) pozostaną bez zmian. Po wszystkich wystąpieniach była 30 minutowa przerwa, a po niej odbyła się ogólna dyskusja na temat zmian przepisów budowlanych głównie zmian urbanistycznych.

Kodeks urbanistyczno budowlany to olbrzymie wyzwanie legislacyjne. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje szybkie przyjęcie projektu i przekazanie go do Parlamentu.

 

Prezes Oddziału Małopolsko-Podkarpackiego w Tarnowie

Wiesław Zabawa