Wspieramy Ukrainę!
Przedstawiciele różnych religii łączą siły, żeby ratować życie ludzi

Przedstawiciele różnych religii łączą siły, żeby ratować życie ludzi

Krajowa Izba Kominiarzy i przedstawiciele trzech religii – PRAWOSŁAWNEJ, KATOLICKIEJ i MUZUŁMAŃSKIEJ biorą udział w kampanii edukacyjnej  mającej na celu zmianę zachowania ludzi, tak by uchronić ich przed zatruciem tlenkiem węgla.

Więcej na stronie https://florian.prowly.com/