Wspieramy Ukrainę!
Przynoszę szczęście, zapobiegając nieszczęściu

Przynoszę szczęście, zapobiegając nieszczęściu

„Przynoszę szczęście, zapobiegając nieszczęściu”

– rozmowa z czynnym kominiarzem i wiceprezesem Krajowej Izby Kominiarzy Mirosławem Antosem została zamieszczona w nr 17 MiniLO&Aniela – Kwartalniku edukacji ekologicznej, który  ukazuje się w nakładzie drukowanym 5000 egzemplarzy  oraz e-wydanie 100000 egzemplarzy.

MiniLO&Aniela to kwartalnik skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Tematyka czasopisma związana jest ze środowiskiem naturalnym, jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi oraz wpływem działalności człowieka na otoczenie. Nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw ekologicznych, tak, aby nauczyć nas wszystkich zrównoważonego rozwoju. Rozwoju, który nie niszczy środowiska naturalnego i jednocześnie nie jest obciążeniem finansowym dla budżetów gospodarstw domowych.

Link do nr 17 MiniLO&Aniela – Kwartalnika edukacji ekologicznej  tutaj

Wywiad z Mirosławem Antosem znajduje się na stronach 36-39