Wspieramy Ukrainę!
RAPORT Z KONSULTACJI projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

RAPORT Z KONSULTACJI projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Opublikowany został RAPORT Z KONSULTACJI projektu z dnia 4 października 2018r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zawarte w nim zostało omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania.

Do projektu ww. rozporządzenia uwagi wyrażające sprzeciw wobec objęcia kominiarzy obowiązkiem stosowania w terenie kas fiskalnych zgłosiły  trzy organizacje kominiarskie : 

Krajowa Izba Kominiarzy,

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Sosnowcu,

„Florian” Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu.

Przez Ministerstwo Finansów została podjęta decyzja  nie uwzględniająca uwag kominiarzy.

Uzasadnienie w Raporcie: Wskazane w wystąpieniu problemy mogą zostać rozwiązane przy odpowiedniej organizacji pracy.” 

Pełen RAPORT do pobrania tutaj