Wspieramy Ukrainę!
Rekomendacja KIK

Rekomendacja KIK

W związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem Zarząd Główny Krajowej Izby Kominiarzy rekomenduje zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad kontaktów osobistych z klientami i higieny osobistej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Rekomendujemy w najbliższym okresie ograniczenia do minimum wykonywania okresowych kontroli szczególnie w budynkach wielorodzinnych i biurowych.

Zachęcamy do zmian harmonogramów prac zakładów kominiarskich w uzgodnieniu ze zleceniodawcami np. poprzez wykonywanie w tym czasie okresowych czyszczeń kominów w tych budynkach, prac remontowo-budowlanych itp.