Wspieramy Ukrainę!
Ruszyły  konsultacje publiczne dwóch ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu

Ruszyły konsultacje publiczne dwóch ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne dwóch ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, przygotowanych jako element spójnej reformy procesu gospodarowania przestrzenią.

Ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego

Porządkuje strukturę i sposób funkcjonowania organów odpowiedzialnych obecnie m.in. za wydawanie pozwoleń na budowę oraz interwencje w przypadku wykrycia samowoli budowlanych.

Podstawowymi organami administracji inwestycyjnej pozostaną, tak jak obecnie, starosta i wojewoda, zaś organem odwoławczym od decyzji wojewody stanie się Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Porządkuje status prawny trzech najważniejszych zawodów w procesie gospodarowania przestrzenią i realizacji inwestycji. W zakresie architektów i inżynierów budownictwa ustawa utrzymuje najważniejsze regulacje, obowiązujące od 2000 r., wprowadzając jednak szereg zmian będących w dużej części odpowiedzią na postulaty środowisk zawodowych.

Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa wykonujących zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa, w miejsce obecnie obowiązujących:

  1. odpowiedzialności zawodowej w budownictwie – uregulowanej w ustawie z 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane oraz
  2. odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa uregulowanie w ustawie z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Ustawa przywraca regulowany charakter zawodu urbanisty, jednak w inny sposób niż regulacje prawne obowiązujące przed 2014 r. Nie zakłada się przywrócenia izby urbanistów, w to miejsce proponując wprowadzenie egzaminu państwowego skutkującego wpisem do rejestru urbanistów, który uprawniać będzie do wykonywania zawodu. Wykonywanie zawodu wiązać się będzie z obowiązkiem stałego podnoszenia kwalifikacji oraz etycznego postępowania. Przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa będzie działać również organ orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów.

Z projektami ustaw można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”. Uwagi w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać m.in. na adres email: kodeks@mib.gov.pl, w terminach:

– ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego – do 15 września 2017 r.

– ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach – do 22 września 2017 r.

Źródło: mib.gov.pl

Projekty  do pobrania ze strony RCL

– ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego   tutaj

– ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach  tutaj