Wspieramy Ukrainę!
Słupsk – Czas na czyste powietrze

Słupsk – Czas na czyste powietrze

W dniu 05.112019 roku połączone siły Krajowej Izby Kominiarzy oraz Korporacji Kominiarzy Polskich uczestniczyły w wydarzeniu pod nazwą Czas na czyste powietrze. Konferencja miała na celu przedstawienie działań samorządu wojewódzkiego na rzecz poprawy powietrza w województwie pomorskim, metody walki ze smogiem Urzędu Miasta Słupska, sposobu monitoringu jakości powietrza w woj. pomorskim, działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zagadnień szkodliwości smogu na organizm ludzki. W słupskiej Akademii Pomorskiej przy udziale Prezydent Miasta Słupska pani Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej, Dyrektorów Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Słupsk oraz Dyrekcji Zarządu Budynków Komunalnych w Słupsku. Odbyły się prelekcje eksperckie które przedstawili między innymi,  Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego pani Agnieszka Kapała – Sokalska, Patrycja Andziak – Tereszczuk z Głownego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Zastępca Ordynatora Oddziału Chorób Płuc Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku Dr. Iwona Maresta, Inspektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr. inż. Malwina Śnieg, Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowa red. dr. Anna Koprowicz.

Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele środowiska Kominiarzy, Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski oraz Wiceprezes Korporacji Kominiarzy Polskiej Jan Gański. W zebraniu udział wzięli także Wiceprezes Oddziału Gdańskiego Krajowej Izby Kominiarzy Damian Cupiał oraz Sekretarz Oddział Kaszubsko – Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich Janusz Cupiał. Z uwagi na znaczne zainteresowanie mediów był także czas na wystąpienia przed mikrofonem. Zapis z rozmowy przeprowadzonej przez red. Andrzejem Watemborskim (Radio Koszalin) z Prezesem Danielem Pieścikowskim  dostępny tutaj.

Daniel Pieścikowski