Wspieramy Ukrainę!
Słupsk – Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Słupsk – Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

W dniu 15.11.2019 roku, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Na zaproszenie komendanta, st. bryg. Krzysztof Ulaszka, w spotkaniu uczestniczyli eksperci z dziedziny kominiarstwa: Mistrz Kominiarski Janusz Cupiał – Sekretarz Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich oraz Mistrz Kominiarski Damian Cupiał – Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. NA spotkaniu obecny był także  specjalista z dziedziny kontroli budowlanej – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim Andrzej Adamski.

Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych gości Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku st. kpt. Grzegorz Falkowski.
Referaty oraz statystyki zdarzeń z ramienia Straży Pożarne przedstawili
Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego st. kpt. Tomasz Ponczkowski, a także Naczelnik sekcji ds. kontrolno- rozpoznawczych mł.asp. Piotr Basarab

Następnie przybyli Kominiarze omówili potrzeby czyszczenia przewodów kominowych, roli kominiarzy jako pogromców smogu, a także zaprezentowali najczęstsze błędy jakie zostają stwierdzone podczas okresowych kontroli kominiarskich. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomniał przybyłym o rozporządzeniu w sprawie użytkowania lokali mieszkalnych z 97 roku, oraz obowiązkach spoczywających na administratorach i zarządcach obiektów budowlanych. Po wygłoszeniu referatów odbyła się zagorzała  dyskusja.

Damian Cupiał