Wspieramy Ukrainę!
Spotkanie kominiarzy i strażaków w  Santa Maria Maggiore (VB) Italia

Spotkanie kominiarzy i strażaków w Santa Maria Maggiore (VB) Italia

Dnia 5 sierpnia 2020r. o godz. 18.00  w miejscowości Santa Maria Maggiore (VB) Italia, odbyło się spotkanie kominiarzy z miejscową strażą pożarną.

To właśnie do tej małej miejscowości od blisko 40 lat, na początku września przejeżdżają setki kominiarzy z całego świata by uczestniczyć w Międzynarodowym Święcie Kominiarzy.  Udział polskiej reprezentacji był pomysłem Łukasza Grzenkowicza – właściciela portalu Kominiarz.TV, który zorganizował pierwszy wyjazd w roku 2016.

Celem spotkania było bliższe poznanie się i nawiązanie przyjaznych stosunków. Komendant straży pożarnej Maurizio Ruga wraz z kolegami i koleżankami przygotowali kolację z regionalnymi potrawami. Spotkanie umilali miejscowi muzycy, i kobiety ubrane w regionalne stroje.

Punktem kulminacyjnym było wręczenie figury Św. Floriana patrona kominiarzy i strażaków przez Tomasza Harzowskiego  zrzeszonego w Krajowej Izbie Kominiarzy Stowarzyszenie, będącego administratorem World Wide Chimney Sweeps oraz Gianni Cerri przedstawiciela kominiarzy doliny Vigezzo.  Figurę Świętego Floriana ufundowali Agnieszka i Tomasz Harzowscy.

W organizacji spotkania pomagał właściciel strony World Wide Chimney Sweeps Saimo Scaletti.

TH

Foto:  Agnieszka Malarczyk Harzowska