Wspieramy Ukrainę!
Spotkanie z terenowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego

Spotkanie z terenowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego

W dniu 22.02.2024, w Słupsku, na zaproszenie Wiceprezesa ds. Technicznych Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy, kolegi Damiana Cupiała, odbyło się spotkanie Kominiarzy, prowadzących działalność zawodową na terenie Słupska oraz Powiatów Słupskiego, Lęborskiego, Bytowskiego i Sławieńskiego.

Celem spotkania było wypracowanie spójnych mechanizmów działania i postępowań na linii Kominiarze – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, z uwagi na konieczność funkcjonowania w obszarze CEEB ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania eProtokołu.

Z tego też względu na spotkanie zaproszono lokalnych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. W ten sposób swoją obecnością rangę spotkania podnieśli: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska pan Paweł Pławski. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Słupskiego pan Miłosz Kuligowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Lęborskiego pan Krzysztof Maglewicz, Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bytowskiego pani Patrycja Zganiacz, Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Sławieńskiego pani Monika Szenwalo.

Prezes Damian Cupiał przybliżył zasady i warunki w jakich kominiarze zobowiązani są sporządzać protokoły z okresowych kontroli przewodów kominowych, podstawy prawne, stanowiące w jakich okolicznościach należy tworzyć eProtokół oraz wszelkie inne zasady nowej, cyfrowej rzeczywistości Kominiarzy.

Grono Inspektorów z zainteresowaniem wysłuchało przedstawionych zagadnień, po czym nastąpiła dyskusja, dotycząca wypracowania mechanizmów współpracy, która to nie ograniczyła się jedynie do aspektów eProtokołu.

Okazja do spotkania w przedstawionym gronie, otworzyła też możliwości ustalenia wielu innych zasad współpracy, nie tylko tych związanych z cyfrowym protokołem.

Cieszy fakt, iż z zaproszenia na spotkanie skorzystali nie tylko kominiarze zrzeszeni w Krajowej Izbie Kominiarzy. Wartości wynikające z dobrej współpracy z urzędnikami terytorialnych Nadzorów Budowlanych dostrzegli także kominiarze Członkowie Korporacji Kominiarzy Polskich, z Prezesem oddziału Kaszubsko – Pomorskiego, Mistrzem Kominiarskim Janem Gańskim na czele. Owocne spotkanie zakończył wspólny obiad.

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy, wyraża swoje zadowolenie z faktu, iż po raz kolejny, nadrzędne wartości i wspólne interesy wygrały z przynależnością organizacyjną naszego środowiska. Wyrazy podziękowania Zarząd kieruje do kol. Damiana Cupiała za organizację i pełnienie roli gospodarza spotkania, z którego to wywiązał się perfekcyjnie.

Daniel Pieścikowski