Wspieramy Ukrainę!
Stanowisko KIK w sprawie Programu ochrony środowiska dla Warszawy

Stanowisko KIK w sprawie Programu ochrony środowiska dla Warszawy

Krajowa Izba Kominiarzy zajęła stanowisko dotyczące postanowień uchwały nr XLVII/1470/2021 z 15.04.2021 r. Rady m.st. Warszawy „Program ochrony środowiska dla m. st. Warszawy na lata 2021-2024”.

Krajowa Izba Kominiarzy opowiada się w nim za czystymi technologiami uzyskiwania energii z paliw stałych w szczególności takich jak drewno i biomasa (OZE), niebieski węgiel (blue coal) oraz czystym spalaniem węgla w technologii „od góry”, które zapewnia efektywne dopalanie części lotnych paliwa.

Sprzeciwia się postanowieniom Programu w części, w której traktuje on jednakowo węgiel będący paliwem kopalnym i drewno, które jest odnawialnym źródłem energii (OZE).

Stanowisko Krajowej Izby Kominiarzy z dnia 28.04.2021 dotyczące postanowień uchwały nr XLVII/1470/2021 z 15.04.2021 r. Rady m.st. Warszawy „Program ochrony środowiska dla m. st. Warszawy na lata 2021-2024” PDF