Wspieramy Ukrainę!
Stanowisko Stowarzyszenia Kominy Polskie z dnia 10.10.2017r w sprawie  interpretacji przepisów dotyczących przewodów spalinowych dla urządzeń grzewczych w budynkach

Stanowisko Stowarzyszenia Kominy Polskie z dnia 10.10.2017r w sprawie interpretacji przepisów dotyczących przewodów spalinowych dla urządzeń grzewczych w budynkach

Krajowa Izba Kominiarzy otrzymała Stanowisko Stowarzyszenia Kominy Polskie z dnia 10.10.2017r w sprawie  interpretacji przepisów dotyczących przewodów spalinowych dla urządzeń grzewczych w budynkach.

Stanowisko zwraca uwagę na coraz częstsze przypadki niewłaściwej interpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (a właściwie ich komercyjnej nadinterpretacji) rozpowszechniane przez niektóre  podmioty oferujące swe wyroby na polskim rynku.

Przytacza fragmenty  pisma jakie Minister Infrastruktury i Budownictwa  ( pismo z 1 grudnia 2016 ) skierował do Krajowej Izby Kominiarzy:

„Należy wskazać iż obowiązujący przepis § 266 ust 1 ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi jak również mienia bądź ochrony środowiska , a więc spełnienia wymagania zawartego w art.5 ust 1 pkt. 1 lit b ustawy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.”

Pełen tekst stanowiska do pobrania PDF