Wspieramy Ukrainę!
Startuje pilotaż Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Startuje pilotaż Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Trwają prace związane z uruchomieniem nowego systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rozpoczyna się kluczowy etap projektu, to jest pilotaż systemu.

Pełna wersja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zakłada dostępność wszystkich funkcjonalności dla trzech grup docelowych użytkowników: urzędników, kominiarzy oraz obywateli.

Po co pilotaż

Pilotaż umożliwi:

  • praktyczną weryfikację działania wszystkich funkcji docelowego systemu,
  • zdiagnozowanie potencjalnych niedociągnięć i obszarów, które wymagają poprawy,
  • zebranie opinii użytkowników i ich uwzględnienie przed pełnym wdrożeniem.

Pilotaż odbywa się na docelowym systemie.

Kto bierze udział w pilotażu

Do pilotażu zaproszona została grupa 325 użytkowników, to jest:

  • 105 pracowników 20 urzędów zróżnicowanych wielkościowo i terytorialnie (w tym np. urzędów gmin, urzędów marszałkowskich czy straży miejskiej),
  • 220 kominiarzy z 7 organizacji kominiarskich.

Jeśli chodzi o trzecią grupę użytkowników, to jest obywateli, to będą oni brać udział w pilotażu w sposób pośredni, czyli we współpracy z urzędnikami i kominiarzami zaangażowanymi w pilotaż.

Baza CEEB

CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. To baza danych, budowana z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub zarządców budynków.  CEEB powstaje w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Długofalowym efektem projektu ma być poprawa jakości powietrza w Polsce.

Dzięki CEEB, gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Jeżeli na terenie danej gminy funkcjonuje wiele nieekologicznych urządzeń cieplnych, tak zwanych „kopciuchów”, gmina może już teraz wykorzystywać raporty z CEEB do podejmowania skutecznych działań mających na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza. Może również, korzystając z tej bazy, aplikować o dotacje na termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła lub planować programy wspierające te inicjatywy na poziomie lokalnym.

Ewidencja CEEB usprawni również działania interwencyjne, a także stanowić będzie podstawę do opracowania przyszłej polityki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.

 

Źródło: https://www.gunb.gov.pl/aktualności