Wspieramy Ukrainę!
Sukces pierwszej Konferencji Kominiarskiej w Rybniku

Sukces pierwszej Konferencji Kominiarskiej w Rybniku

W dniach 14-15-16 września 2017r. odbyła się Pierwsza Konferencja Kominiarska zatytułowana „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją”.

W trakcie konferencji kominiarze z terenu praktycznie całego kraju spotkali się by wspólnie omówić sposoby włączenia się środowiska kominiarskiego do pomocy w zwalczaniu smogu, a także w celu omówienia stanu merytorycznych przygotowań do rozpoczynającego się sezonu grzewczego.

Kominiarze gościli Wiceprezydenta Katowic Pana Mariusza Skibę, Wiceprezydenta Rybnika Pana Janusza Kopra, Wiceprezydent Zabrza Panią Katarzynę Dziubę oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pana Jacka Kleszczewskiego. Obecni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędów Miast Katowic, Rybnika, Zabrza, Słupska. Przedstawiciele Straży Miejskiej z Katowic, Rybnika, Słupska; Państwowej Straży Pożarnej z Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Zabrza, Rybnika, Słupska.

W ramach konferencji prezentacje przedstawili prelegenci z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Przeróbki Chemicznej Węgla, Stowarzyszenia Dekarzy Polskich, Centrum Leczenia Oparzeń z Siemianowic Śląskich, Stowarzyszenia Kominy Polskie a także firm z którymi współpracuje całe środowisko kominiarskie: Schiedel, Komin-Flex, Aereco, Wobex, Wőhler.

Prezentacje zostały bardzo dobrze przyjęte przez obecnych kominiarzy, którzy licznymi pytaniami i spostrzeżeniami aktywowali żywą dyskusję, co wymagało pewnej elastyczności czasowej i okazywało się lepszym wyznacznikiem czasu prowadzonego wykładu oraz jego treści niż sztywne ramy czasowe ograniczające wykładowcę.

Poza tym czas spędzony w gronie kominiarzy, którzy nie byli rozpraszani innymi czynnikami zewnętrznymi, pozwolił przedyskutować wiele kwestii odnośnie rodzaju i jakości pracy kominiarskiej. Kominiarze na co dzień zabiegani i zapracowani w swoich firmach mieli czas na przeżycie poczucia wspólnoty i omówienie wspólnych problemów i sposobów ich rozwiązywania.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy, Cechu Beskidzkiego Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz kominiarze niezrzeszeni.

Sukcesem okazało się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Kominiarzy (prezes Marcin Ziombski) – Beskidzkim Cechem Kominiarzy (prezes Józef Waszek) – Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego (prezes Antoni Jagsz) – Korporacją Kominiarzy Polskich Oddział Katowice (prezes Rafał Dydak) – Stowarzyszeniem Kominy Polskie (prezes Piotr Cembala).

Organizatorzy składają serdecznie podziękowania wszystkim przybyłym na Pierwszą Konferencję Kominiarską, dziękujemy przedstawicielom kominiarzy, firmom, stowarzyszeniom oraz wszystkim, którym dobro kominiarstwa leży na sercu.

Juz dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejną konferencję kominiarską do Zabrza, gdzie zaprosiła nas Pani Wice Prezydent Katarzyna Dziuba. Zabrze pragnie by kominiarskie serce zabiło w tym miejscu – KOPALNIA GUIDO.

Rafał Dydak

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Foto Wojciech Chmiel